Innovációs Ökoszisztéma pályázat

 

„Innovációs Ökoszisztéma fejlesztése a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen” pályázat - Tudástranszfer Iroda létrehozása az Innovációs Központ keretei között

 

Az Innovációs Központ tevékenységei között kiemelt szerep jut a tudásmenedzsment számára. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a szakterület fejlesztésére 2019. tavaszán egy pályázatot írt ki „Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO” címmel.

A pályázati program keretében a MOME támogatási kérelmet nyújtott be 2019. júniusban, amely pályázat keretében az egyetem innovációs ökoszisztémájának fejlesztésére kívánt pályázati forrást nyerni. A fejlesztés legfontosabb eleme az intézményi tudás- és technológiatranszfer szolgáltatások kialakítása. A fejlesztés két ütemben valósul meg: első lépésben az DKK működését megkezdő innováció-menedzsment tevékenységeket erősítik és fejlesztik. A második ütemben a központ tevékenységeit bővítik a (pályázat választható tevékenységei közül választott) öt új funkcióval. A projekt keretében lebonyolítani tervezett tevékenységek a következők:

 

I. ütem

Új tudástranszfer szolgáltatások létrehozása, a MOME technológia-transzfer és innováció-menedzsment tevékenységeinek megerősítése-, az intézmény K+F+I tevékenységeinek fejlesztése érdekében, a következők szerint:


/// A projekt legfontosabb tevékenysége a technológia- és tudástranszferért felelős központi szervezeti egység jövőbeli működtetése. A pályázati tevékenység keretében bővülnek a szervezet funkciói, továbbá a szervezet munkatársainak létszáma 7 fővel emelkedik. 

/// A projekt keretében felmérik és felülvizsgálják a jelenlegi intézményi K+F+I kapacitásait, továbbá kialakításra kerül az ezt hasznosító kompetenciamenedzsment működése, és a fejlesztésekhez kapcsolódó adatszolgáltatás a támogató felé.

/// Az előző tevékenységhez kapcsolódóan a tudásmenedzsment helyi adatbázis kialakítása és karbantartása, továbbá adatszolgáltatás a támogató felé. 

/// Mindezekkel párhuzamosan sor kerül az Intézményi szellemitulajdon-kezelési szabályzat frissítésére.

/// Az iroda feladata lesz a jövőben a KFItv. 34. § (3) bekezdése szerinti jelentéstételi kötelezettséggel összhangban nyilvános éves beszámoló készítése a felsőoktatási intézmény szellemitulajdon-kezelési és technológiatranszfer tevékenységéről.

/// Mindezen tevékenységeket kiegészíti a felülvizsgálathoz, aktualizáláshoz, hasznosító kompetencia-menedzsmenthez és a releváns központi adatbázisok karbantartásához kapcsolódó feladatok ellátása.

/// A szellemi tulajdon védelmére elkülönített intézményi keret létrehozása a projekt futamideje alatt.

 

II. ütem

A létrehozott új innováció-menedzsment szolgáltatások működésének II. ütemében az intézmény K+F+I és üzleti eredményeinek széleskörű kommunikációjára fekteti a hangsúlyt. Ezzel párhuzamosan cél a MOME külső bevételeinek növelése, a K+F+I eredmények üzleti hasznosítása és a vállalati együttműködések bővítése, az üzleti szemléletmód, vállalkozási kultúra erősítése az intézményen belül. A tervezett főbb tevékenységek:


/// Adatbázis létrehozására a vállalati kapcsolatok, partner vagy téma szempontjából új, bevételt hozó K+F+I és üzleti együttműködések létrehozása, bővítése érdekében.

/// Az intézményben létrejövő K+F+I eredmények piaci hasznosításának menedzselésére kialakításra kerülnek új intézményi folyamatok.

/// Hallgatói innováció támogatása érdekében Hackatonok, innovációs és start-up versenyek szervezése, illetve    hallgatói open labok és fab-labok működtetése.

/// Az uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való részvétel javítása érdekében H2020 (vagy Horizont Európa) Információs Pont létrehozása. 

/// A Technológia- és tudástranszferhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése érdekében innováció- és kutatásmenedzsment képzések szervezése.

A projekt révén növekszik a MOME külső partnerrel kötött (K+F+I) szerződéseinek értéke, a nyújtott K+F+I tanácsadói megbízások értéke, a művészeti tevékenységekkel összefüggő szerződések értéke. Bővülés várható a piacra vitt kutatási eredmények, értékesített vagy más módon hasznosított szellemi alkotások kapcsán.

2019. novemberben támogató döntés született a pályázat kapcsán. A támogatási szerződés szerint a projekt tervezett költségvetése 88 924 466 forint, a végrehajtására 18 hónap áll rendelkezésre. A projekt megvalósítási időszaka: 2020. január 1.-től-2021. június 30-ig. tart. Decemberben az egyetem aláírta a támogatási szerződést, amely január 1-ével lépett hatályba. 2020. év elején felvételre került a projekt menedzseléséért és végrehajtásáért felelős 7 munkatárs.