Hivatalos dokumentumok

Alább találhatóak az egyetem hivatalos dokumentumai, melyek közül a mindenkori legfrissebben megjelentet legfelül olvashatják!

 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi intézkedésekről, rendezvények megtartásáról és egyéb intézkedésekről szóló 6/2021. (IX. 13.) számú rektori-kancellári közös utasítás (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2021.(XI.4.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel), hatály: 2021.XI.8. - 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi intézkedésekről, rendezvények megtartásáról és egyéb intézkedésekről szóló 6/2021. (IX. 13.) számú, 7/2021. (IX. 30.) számú rektori-kancellári közös utasítással módosított rektori-kancellári közös utasítás módosításáról szóló 8/2021. (XI.4.) számú rektori-kancellári közös utasítás, hatály: 2021.XI.8. - 

 

Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2021.VII.22. –

Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat, hatály: 2021.IX.01 -

 

Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv 2021 (IFT)
Intézményfejlesztési Terv 2016 (IFT)
Intézményifejlesztési Terv 2016 melléklet 1-2-3
Intézményifejlesztési Terv 2016 melléklet 4
Intézményi helyzetelemzés

Fenntarthatóság

Fenntarthatósági stratégia

Alapító okirat

Alapiító Okirat, hatály: 2021.01.29. - 
Organogram, hatály: 2020.VIII.01. –

 

Kollektív Szerződés

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kollektív szerződése

SZMSZ

Szervezeti és Működési Rend
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2021.I.29. - 
Általános és Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzat, hatály: 2017.VII.1. –
Minőségügyi Szabályzat, (hatálybaléptetés alatt) 
Minőségbiztosítási Szabályzat, hatály: 2015.VII.25. –

Foglalkoztatási követelményrendszer
Foglalkoztatási Követelményrendszer (SZMSZ 2. rész), hatály: 2020.VIII.25.-
Habilitációs Szabályzat 2019.XI.26. –
Címadományozás rendje, hatály: 2016.V.31. –

Hallgatói követelményrendszer
Felvételi Szabályzat, hatály: 2019.V.1. -
Mulasztási és késedelmi térítési díjakról, valamint a kollégiumi díjakról szóló kancellári utasítás, hatály: 2018.VII.4.–
Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, hatály: 2019.IV.1. –
Hallgatói jogorvoslati szabályzat, hatály: 2019.IV.1. –
Kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzat, hatály: 2019.lV. 30. -
Doktori Szabályzat, hatály: 2017.VIII.1. –
Doktori Iskola Működési Szabályzata, hatály: 2018.V.12. –
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2021.VII.22. –
Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat, hatály: 2019.IV.1. –
Hallgatói baleset-megelőzési szabályzat, hatály: 2019.X.1. –
Költségtérítések rendje, hatály: 2017.IX.1. –

Gazdálkodási Szabályzatok és kancellári utasítások

Elektronikus számlák archiválásáról szóló szabályzata, hatály: 2018.IX.24. –
Szabályzat a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről ; hatály: 2020. X. 16.-
Közbeszerzési Szabályzat, hatály: 2020.XI.02.-
Belső Ellenőrzési Kézikönyv, hatály: 2019.II.1-
Szabályzat a reprezentációs célú kiadások felhasználásának és elszámolásának rendjéről, hatály: 2020. október 05.-
Gépjárművek kezelésének és használatának rendjéről, hatály: 2019.VII.22. –
Szabályzat a belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről, hatály: 2020. október 05.-
Számviteli Politika, hatály: 2020. október 01.-
Eszközök és Források Értékelési Szabályzata (MOME Számviteli Politikájának 1. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.-
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat (MOME Számviteli Politikájának 2. sz. melléklete); hatály: 2020. X. 16.-
Szabályzat a Pénzkezelés és Értékkezelés Rendjéről (MOME Számviteli Politikájának 3. sz. melléklete); hatály: 2020. X. 16.-
Önköltségszámítási Szabályzat (MOME Számviteli Politikájának 4. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.-
Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésének és hasznosításának szabályzata (MOME Számviteli Politikájának 5. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.-
Számlarend (MOME Számviteli Politikájának 6. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.-
Bizonylati Szabályzat [Bizonylati rend] (MOME Számviteli Politikájának 7. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.-
Ellenőrzési nyomvonal szabályzat, hatály: 2020.I.20. –
Gazdálkodási Szabályzat, hatály: 2020.XI.02.-
MOME Beszerzési Szabályzata, hatály: 2021.V.03. - 

Egyéb Szabályzatok, utasítások, egyéb dokumntumok


7 /2020. (Vl.09.) rektori-kancellári közös utasítás a MOME Alapról
Kancellári utasítás a felvételi különeljárási díj befizetésének módjáról, hatálya: 2020. évi felvételi eljárás
Etikai Kódex, hatály: 2015.X.26. –
Esélyegyenlőségi Szabályzat, hatály: 2019.I.1. –
Adatvédelmi szabályzat, hatály: 2018.XII.07. – 
Informatikai Szabályzat: 2016.IX.27. –
Oktatói óraterhelések számítása és nyilvántartása, hatály: 2018.X.11. –
Kockázatkezelési szabályzat, hatály: 2018.XII.21. –
Vagyonnyilatkozat-tételről szóló szabályzat, hatály: 2017.X.1. –
MOME ERASMUS Iránytű, hatály: 2010.IX.27. –
Hallgatók és oktatók által előállított szellemi alkotásokra vonatkozó szabályzat, hatály: 2008.V.26. – 2021.IX.01.
Kegyeleti Rend, hatály: 2015.XII.1. –
Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya, hatály: 2019.XI.26. –
Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya, hatály: 2019.V.28. –
A MOME Campus általános használati rendjéről szóló 2/2019. (IX.16.) számú rektori-kancellári közös utasítás, hatály: 2019.IX.16. –
Kollégium működtetési rendje, hatály: 2017.XI.30. –
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem területén működő elektronikus megfigyelőrendszerről szóló szabályzat, hatály:2020.07.20 –
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Intézményi Tájékoztatója
Tűzvédelmi szabályzat, hatály: 2020.III.10.
Eljárásrend a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, illetve a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól
MOME Oktatási Minőségbiztosítási Kézikönyv 2021.
MOME Oktatási Minőségbiztosítási Kéziköny 2018.

 

ARCHÍVUM 

Alapító okirat
Alapító okirat, hatály: 2020.XI.28. - 2021.I.28.
Alapító okirat, hatály: 2020.VIII.01. – 2020.XI.27.
Alapító okirat, hatály: 2020. II. 1. – 2020.VII.31.
Alapító okirat, hatály: 2019.IX.1. – 2020. II. 1.

SZMSZ
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2020.XI.28. - 2021.I.28.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2020.VIII.01. –2020.XI.27.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.XII.1. – 2020.VII.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.X.1. – 2019.XI.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.VIII.1. – 2019.IX.30.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.VI.1. – 2019.VII.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.IV.1. – 2019.V.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2018.XI.1. – 2019.III.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2018.IV.1. – 2018.X.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2017.VIII.1. – 2018.III.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2016.XI.29. – 2017.VII.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2016.VII.1. – 2016.XI.28.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2016.V.31. – 2016.VI.30.

Kollektív Szerződés

Foglalkoztatási követelményrendszer
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2016.VII.27. – 2021.VII.21.

Hallgatói követelményrendszer
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2018.IV.1. - 2019. IV. 29.
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2017.VIII.1. – 2018.III.31.
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2016.IX.27. – 2017.VII.31.
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2016.VII.1. – 2016.IX.26.
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2015.VII.24. – 2016.VI.30.
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2013.X.28. – 2015.VII.23.
Doktori Szabályzat, hatály: 2016. IX. 27. – 2017. VI. 30.
Doktori Szabályzat, hatály: 2016.IX.1. – 2016.IX.26.
Doktori Szabályzat, hatály: 2014.IX.29. – 2016.VIII.31.
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2016.VII.1. – 2016.VII.26.
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2015.XII.1. – 2016.VI.30.
Költségtérítések rendje, hatály: 2013.II.25. - 2017.VIII.31.

Gazdálkodási Szabályzatok és kancellári utasítások
Beszerzési Szabályzat, hatály: 2020.XI.02. - 2021.V.02.
12/2017. (IX. 29.) számú kancellári utasítás a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről, hatály: 2017.X.01.-2019.XII.19.
Kötelezettségvállalás, utalványozás és pénzügyi ellenjegyzés szabályzata, hatály: 2016.IV.26. – 2017.IX.30.
Számviteli politika, hatály: 2017.XI.6. –2019.XII.20.
Eszközök és források értékelési szabályzata, hatály: 2018.V.29. –2019.XII.19.
Önköltség-számítási Szabályzat, hatály: 2018.III.22. –2019.XII.19.
Leltározási Szabályzat, hatály: 2018.III.22. –2019.XII.19.
Számviteli politika, hatály: 2019.XII.20.-2020.IX.30.
Szabályzat a reprezentációs célú kiadások felhasználásának és elszámolásának rendjéről, hatály: 2019.III.12. –2020.X.04.
Szabályzat a belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről, hatály: 2019.X.1. –2020.X.04.
Leltározási Szabályzat, hatály: : 2019. XII.20. –2020.X.15.
11/2019. (XII. 20.)számú kancellári utasítás a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről, hatály: 2019.XII.20. – 2020.X.15.
Beszerzési Szabályzat, hatály: 2018.VIII.25. – 2020.X.31.
Közbeszerzési szabályzat, hatály: 2019.XI.1. – 2020.X.31.
Eszközök és források értékelési szabályzata, hatály: 2019.XII.20. – 2020.X.31.
Önköltségszámítási Szabályzat, hatály: 2019.XII.20. – 2020.X.31.
Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésének és hasznosításának szabályzata, hatály: 2015.XII.21. – 2020.X.31.
Analitikus bizonylati szabályzat, hatály: 2016.I.1. – 2020.X.31.

Egyéb Szabályzatok, utasítások

11/2020. (VIII. 24.) számú rektori-kancellári közös utasítás - A MOME járványügyi intézkedéseinek hatályon kívül helyezéséről és az általános eljárási protokoll, valamint egyes átmeneti szabályok meghatározásáról szóló 9/2020. (VII.09.) számú rektori-kancellári közös utasítás módosításáról
9/2020. (VII.09.) számú rektori-kancellári közös utasítás - A  MOME járványügyi intézkedéseinek hatályon kívül helyezéséről és az általános eljárási protokoll, valamint egyes átmeneti szabályok meghatározásról [Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2020. (VII.15.) számú rektori-kancellári közös utasítás, valamint a 11/2020. (VIII. 24.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel)], hatály: 2020.VIII.24-2020.XI.01.
10/2020. (VII.15.) számú rektori - kancellári közös utasítás  MOME járványügyi intézkedéseinek hatályon kívül helyezéséről és az általános eljárási protokoll, valamint egyes átmeneti szabályok meghatározásról szóló 9/2020. (VII.09.) számú rektori kancellári közös utasítás módosításáról
9/2020. (VII.09.) számú rektori-kancellári közös utasítás  MOME járványügyi intézkedéseinek hatályon kívül helyezéséről és az általános eljárási protokoll, valamint egyes átmeneti szabályok meghatározásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2020. (VII.15.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel), hatály: 2020.VII.15. - 2020.VIII.23.
2/2020.  (VII.09.) számú rektori utasítás A hallgatók intézménylátogatásnak rendjéről szóló 1/2020. (V.21.) rektori utasítás visszavonásról, hatály: 2020.VII.09. - 2020.VII.10.
9/2020. (VII.09.) számú rektori-kancellári közös utasítás  MOME járványügyi intézkedéseinek hatályon kívül helyezéséről és az általános eljárási protokoll, valamint egyes átmeneti szabályok meghatározásról, hatály: 2020.VII.09. - 2020.VII.15.
Kancellári utasítás a felvételi különeljárási díj befizetésének módjáról, 2019. évi felvételi eljárás
Az elektronikus megfigyelőrendszerről szóló szabályzat: 2018.XI.30. – 2020.VII.19.
14/2020. (X.01.) számú rektori-kancellári közös utasítás a 12/2020. (IX.02.) számú rektori-kancellári közös utasítás módosításáról 
12/2020. (IX.02.) számú rektori-kancellári közös utasítás a 2020/2021 tanév őszi szemeszterének tervezéséről és annak végrehajtásáról és a Moholy-Nagy művészeti Egyetem általános működési rendjéről a járványügyi készültségre tekintettel [hatály: 2020.IX.02.-2020.IX.30]
12/2020. (IX.02.) számú rektori-kancellári közös utasítás a 2020/2021 tanév őszi szemeszterének tervezéséről és annak végrehajtásáról és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem általános működési rendjéről a járványügyi készültségre tekintettel (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2020. (X.01.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel), hatály:2020.X.01- 2020.XI.10.
15/2020. (Xl. 11.) számú rektori-kancellári közös utasítása a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemében a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem működési rendjéről és a digitális oktatás bevezetéséről, hatály: 2020.XI.11. - 2020.XI.23.
16/2020. (XI.24.) számú rektori-kancellári közös utasítás [a 15/2020. (XI.11.) számú R-K közös utasítás módosításáról], hatály: 2020.XI.24.-2020.XI.25.
1/2021. (III.12.) számú R-K közös utasítás [A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemében a Moholy - Nagy Művészeti Egyetem működési rendjéről és a digitális oktatás bevezetéséről szóló 15/2020. (XI.11.) számú rektori – kancellári közös utasítás módosításáról] hatály: 2021. III.12.- 2021.III.13.
15/2020. (XI.11.) számú rektori-kancellári közös utasítás a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemében a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem működési rendjéről és a digitális oktatás bevezetéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16/2020. (XI.24.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel], hatály:2020.XI.24.-2021.III.11.
15/2020. (XI. 11.) számú rektori-kancellári közös utasítás A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemében a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem működési rendjéről és a digitális oktatás bevezetéséről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16/2020. (XI.24.) számú rektori-kancellári közös utasítás és az 1/2021. (III.12.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel) hatály: 2021.III.12. - 2021.V.16.
A veszélyhelyzet idején a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó (módosított) intézkedésekről szóló 2/2021. (V.17.) számú rektori-kancellári közös utasítás, hatály: 2021.V.17. - 2021.VII.05.
3/2021. (V.19) számú rektori-kancellári közös utasítás a személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikus eszköz útján történő online szóbeli záróvizsgák eljárási rendje a 2020/2021. tanév tavaszi záróvizsgaidőszakában.
4/2021. (VI.28.) rektori-kancellári közös utasítás a szabadságok kiadásával kapcsolatos rendelkezésről 2021. augusztus 23. napjáig szólóan, hatály: 2021.VI. 28.- 2021. VIII. 24.
5/2021. (VII.5.) rektori-kancellári közös utasítás a vészhelyzet idején a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó (módosított) intézkedésekről szóló 2/2021. (V.17.) számú rektori-kancellári közös utasítás hatályon kívül helyezéséről, hatály: 2021.VII.6.-2021.IX.12.
6/2021. (IX.13.) számú rektori-kancellári közös utasítás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi intézkedésekről, rendezvények megtartásáról és egyéb intézkedésekről, hatály: 2021.IX.13. -2021.IX.29.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi intézkedésekről, rendezvények megtartásáról és egyéb intézkedésekről szóló 6/2021. (IX. 13.) számú rektori-kancellári közös utasítás (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 7/2021.(IX.30) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel), hatály: 2021.IX.30. - 2021.XI.07.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi intézkedésekről, rendezvények megtartásáról és egyéb intézkedésekről szóló 6/2021. (IX. 13.) számú rektori-kancellári közös utasítás módosításáról szóló 7/2021. (IX. 30.) számú rektori-kancellári közös utasítás, hatály: 2021.IX.30. - 2021.XI.07.