MOME ALAP - Támogató alapot hoz létre a MOME

Egyetemünk a MOME ALAP létrehozásával lehetőséget teremt közösségünk tagjai számára, hogy a) váratlan anyagi, egészségügyi nehézségekben, b) a tehetség kibontakozásának szakmai, vagy egyéb akadályainak elhárításában, c) egy-egy kiváló alkotás megszületésében segítséget kaphassanak. Kérjük, és köszönjük mindazok támogatását, akik ezt az anyagi segítséget megengedhetik maguknak.

A MOME felelősséget érez azokért, akik ezt a kiválóságra törekvő intézményt alkotják: hallgatók, oktatók, kutatók, menedzserek, az összes munkatárs – hiszen az ő tehetségük, produktumuk jeleníti meg mindazt, amit a MOME képvisel.

Dolgunk tehát segíteni őket, ha nehéz helyzetbe kerülnek. Tenni kell, ha anyagi, szociális, mentális problémák nehezítik bármelyikünk életét, vagy akadályozza egy-egy kiemelkedő teljesítmény megszületését. Az elmúlt időszakban a koronavírus okozta nehézségek hoztak kritikus helyzetbe sokakat. A kereseti lehetőségek megritkultak – anyagi problémákkal küzdenek számosan. Természetes, hogy segítsük egymást, mutassunk szolidaritást. Ezért létrehoztunk egy pénzügyi segítő programot, a MOME ALAPOT, amelynek az alapításkori fő felhasználási célja támogatást nyújtani:

      /// az egyetemen folyó művészeti, kreatív, kutatás-fejlesztési, innovációs,
      továbbá pályázati és projektmegvalósítási tevékenységek esetében

      ///különös méltánylást érdemlő esetekben munkatársak, hallgatók szociális
      támogatására 

      ///kiemelten a jelenlegi COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet által
      munkatársainknak és hallgatóinknak okozott negatív pénzügyi hatásainak mérséklésére

A fentiek értelmében a mostani felhívásunk során a MOME Alap forrásából az egyetem elsősorban a járványügyi veszélyhelyzet által okozott negatív pénzügyi hatásokat kívánja orvosolni munkatársai és hallgatói körében. Az alap kezdeményező hozzájárulója maga az intézmény, a MOME, mely forrásokat is átcsoportosít e cél érdekében, valamint az egyetem által létrehozott szellemi tulajdonok, szerzői jogok hasznosításából származó bevételek egy részét erre fordítja. 

A MOME ALAP ezenkívül feltétlenül támaszkodik további forrásokra:

      ///adományokat gyűjtünk természetes és jogi személyektől: a MOME Alapot bárki
      támogathatja, aki megengedheti magának, hogy segítse a MOME közösségének
      egy-egy arra jogosult tagját, tehetségét, projektjét

A MOME ALAP-ba történő befizetés összege az adott évi (jelen esetben a 2020-as bevételeire vonatkozóan, tehát majd a 2021-ben benyújtandó) adóbevallásban az adóalapból levonható és áfamentes.

Köszönjük a támogatást, köszönjük a segítséget! 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
számlavezető bank: Magyar Államkincstár
számlaszám: 10032000-01493287-30005204
közlemény: MOME Alap / név (annak a neve, akinek a számlájáról az utalás történt, és aki az adóalap jóváírást igénybe szeretné venni)

A támogatásról a támogatást követően 30 napon belül igazolást állítunk ki, ezt a gi@mome.hu email címen lehet megigényelni.

 

Publikálva: 2020-06-17 21:57:00