Felvételi | Általános információk

MOME Tanulmányi Információs Központ

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
MASTER épület M_007 iroda

tanulm@mome.hu
+36 70 684 7121

Ügyfélfogadás

Hétfő, szerda: 9:30-11:30, 13:00-15:00
Péntek: 9:00-11:30, 12:30-14:00

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem a 2021. évi felvételi eljárás keretében 9 alapképzési (BA) szakot, 12 mesterképzési (MA) szakot, valamint 2 DLA és 1 PhD programot hirdet meg. Az alapképzési (BA) és mesterképzési (MA) szakok, valamint a DLA és PhD programok állami ösztöndíjas és önköltséges formában is végezhetők.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) államilag elismert felsőoktatási intézmény.

OH nyilvántartásba vételi határozat szám: FNYF/1287-4/2020.

MOME intézményi azonosító: FI73435

Az alábbiakban a 2021. évi felvételi eljárásról leírtak tájékoztató jellegűek, a teljes körű és hivatalos tájékoztatásnak kizárólag a felvi.hu „Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. szeptemberében induló képzések” kiadványában megjelentek tekinthetők.

Felhívjuk az egyetemünk alap- és mesterképzéseire jelentkezni kívánók figyelmét, hogy a jelentkezés a magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárás folyamatában, a felvételi eljárás hivatalos honlapján keresztül elektronikusan történik. A jelentkezés várható határideje 2021. február 15.

A felvételi eljárás általános részének adminisztratív feladatait teljes körűen az Oktatási Hivatal (OH) látja el. Kérjük, hogy a felsőoktatással és a felvételi eljárással kapcsolatos általános tudnivalókkal, a képzések finanszírozási formáival, a jelentkezés menetével, határidejével és feltételeivel, az e-jelentkezés módjával, a kötelezően benyújtandó dokumentumokkal, a külföldi tanulmányok elismerésével, érettségivel, a jogszabály alapján járó többletpontokkal (stb.) kapcsolatban tájékozódjanak a felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján a „Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. szeptemberben induló képzések” kiadványból, illetve forduljanak az OH ügyfélszolgálatához.

A felvi.hu „Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. szeptemberében induló képzések" kiadványában megjelenő információknak megfelelően a felvételi vizsgák fordulókra lebontott időpontjai, követelményei és a vizsgákkal kapcsolatos minden egyéb részletes tudnivaló itt, egyetemünk honlapján olvasható, és egyes információkat csak későbbi, a honlapon megjelölt időpontban teszünk közzé.

A MOME a felvételi eljáráshoz kapcsolódó BA szakmai alkalmassági vizsga, a Designkultúra BA és valamennyi MA szak esetében pedig a gyakorlati vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségeinek fedezésére különeljárási díjat határoz meg, amelynek mértéke jelentkezésenként 4.000 Ft. A különeljárási díj befizetését igazoló eredeti bizonylatot a felvételi vizsgán történő első személyes megjelenéskor kell bemutatni. Azokon a szakokon, ahol az első forduló elektronikus feltöltésből áll, a különeljárási díj befizetési igazolását a bemutatkozó felvételi anyag előírt részeként elektronikusan kell feltölteni. A befizetés, illetve a befizetés igazolásának elmulasztása esetén a jelentkező nem vehet részt a mulasztással érintett képzés felvételi eljárásában.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a felvételi eljárás során a MOME nem küld írásos értesítést az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontjáról és egyéb feltételeiről, ezekről az intézmény a felvételizőket kizárólag a honlapján keresztül tájékoztatja.

A járványhelyzet időbeni alakulásától függően az egyetem fenntartja a jogot a felvételi vizsgák időszakának, a feladatok sorrendjének, tartalmának és teljesítési módjának megváltoztatására. Az esetleges változásokat az egyetem a honlapján teszi közzé.

Kérjük, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban rendszeresen figyelje honlapunkat!