Doktori Iskola | Felvételi

Doktori Iskola vezető
Harmati Hedvig DLA

DLA programvezető
Veres Bálint PhD

PhD programvezető
Szentpéteri Márton PhD

Doktori koordinátor
Gáspár Júlia

Menedzser
Csőregh Ildikó

doktori@mome.hu
+36 30 340 7849
skype: doctoralschoolmome1

 

Dokumentumok

DOKTORI FELVÉTELI EREDMÉNYEK 2021

DLA

PhD

2021-ben induló doktori programok:

Iparművészet DLA - témakiírások

Multimédia-művészet DLA - témakiírások

Művészettudomány PhD - témakiírások

A 2021. évi államilag támogatott doktori képzésre felvehető keretszám: 15 fő

 

A Doktori Iskola 2021. évi felvételi menetrendje

2021. június 1. 23:59 - jelentkezési dokumentáció beadási határideje

2021. június második fele - online szóbeli meghallgatások

2021. július közepe - döntés a felvételi eredményéről

Doktori képzésre a jelentkezés nem a felvi rendszerén keresztül történik. A dokumentumokat elektronikusan VAGY postán kell küldeni:

Email: doktori@mome.hu - tárgyban feltüntetve: "Doktori felvételi 2021" - összesen 4 pdf és 1 word file-ban, tagolásd lásd alább.

Postacím: MOME Doktori Iskola, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25., ajánlott küldeményként, borítékra kérjük ráírni: "Doktori felvételi 2021", legkésőbb 2021.06.01-jei postabélyegzővel.  

Kontakt: Gáspár Júlia doktori koordinátor és Csőregh Ildikó menedzser - doktori@mome.hu


A digitális jelentkezési dokumentáció tagolása:

1.pdf: jelentkezési lap (frissített excel tábla, de a word-del azonos tartalommal, a kettő közül bármelyik beadható), oklevél és nyelvvizsga másolat + eredetiségi nyilatkozat, eljárási díj befizetésnek igazolása;

2.pdf: CV, kutatási témamegjelölés, motivációs levél, témavezetői támogató nyilatkozat, publikációs lista (PhD);

3.pdf: alkotói portfólió (PhD-ra jelentkezőknél nem kötelező);

4.pdf: PhD-ra jelentkezőknek kötelező: referenciamunka

5.excel: Jelentkezési lap (letölthető fent)- excel formátumban, aláírás nem szükséges (ha word-öt már kitöltötte, nem kell az excelt is!)

 

A felvételi pályázat dokumentumai

 • jelentkezési lap
 • mesterfokozatú egyetemi oklevél másolata - kötelezően csatolandó az Eredetiségi nyilatkozat (letölthető fent)
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i) - kötelezően csatolandó az Eredetiségi nyilatkozat (letölthető fent)
 • részletes szakmai önéletrajz (PhD képzésre: tudományos, illetve szakmai teljesítményt, pl. diákkör, előadás, külföldi ösztöndíjak, kiállítások, projektek, stb. bemutatva)
 • kutatói téma megjelölése (max. 800 karakter!)
 • kutatói motivációs levél
 • a választott témavezető támogató nyilatkozata - (formanyomtatvány letölthető fent)
 • a felvételi eljárási díj befizetését igazoló emailben megkapott értesítés (eljárási díj: 9.000,- Ft) - BEFIZETÉS ITT

Továbbá -

DLA képzésre

 • művészeti alkotói / tervezői portfólió

PhD képzésre

 • publikációs lista
 • alkotói / tervezői portfólió (nem kötelező)
 • referenciamunka: pl. a felvételire írott témába vágó min. fél íves, max. egy íves tanulmány (20ezer-40ezer karakter között, szóközökkel) vagy egy referált, folyóiratban megjelent tanulmány vagy kiállítás portfóliója dokumentált sajtóvisszhanggal stb.

 

A felvétel követelményei és feltételei

A DLA képzés esetében a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem képzési területeinek megfelelő, mesterfokozat szintű oklevél.

A PhD képzés esetében mesterfokozatú designelmélet végzettség, vagy képzéssel érintkező társadalom- és humán tudományok területén, vagy művészeti-tervezői, műszaki-mérnöki, illetve természettudományos területeken szerzett mesterfokozatú végzettség, amennyiben a jelölt rendelkezik a témába vágó kellő publikációs listával és / vagy sikeres ösztöndíjakkal, a szakterülethez köthető egyéb tudományos vagy alkotói, tervezői, művészeti- vagy designmenedzseri, kurátori, illetve egyéb releváns munkatapasztalattal és a szakterület iránti elkötelezettsége e szakmai teljesítményekkel jól dokumentálható.

Legalább egy középfokú komplex B2 szintű államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (első nyelvként elfogadható: angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, orosz).

A szakterület átfogó ismerete.

Kutatói / tervezői projektterv.

DLA képzés: eddigi művészi eredményeinek dokumentálása (portfólió).

PhD képzés: eddigi tudományos és szakmai eredményeinek összefoglalása (portfólió, rezümé, stb.).

Pályázni lehet:

a Doktori Iskola által meghirdetendő témakörökre vagy egyéni, az egyetem képzési területeinek körébe tartozó témával.

Az értékelés szempontjai és menete

A felvételi vizsga

A felvételre jelentkezőkkel az Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsa (EHDT) által kijelölt legalább 3 tagú felvételi bizottság beszélgetést folytat online módon (részletek fent), meggyőződik a jelentkező átfogó szakmai ismereteiről, a doktori képzés során végzendő kutatói, menedzseri vagy tervezői munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, motivációjáról, korábbi tevékenységéről. A bizottság pontozással határozza meg a rangsort a pályázati anyagok és a szóbeli vizsga eredménye alapján.

Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzés

Az állami ösztöndíjas képzés költségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső önköltséges hallgatók, közöttük a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező hallgatók esetén 300.000,- Ft/félév.

Nem EU ország állampolgárai számára az önköltség 700.000,- Ft/félév.


Felvételi határozat

Az EHDT a felvételi bizottság javasolta sorrend alapján dönt az ösztöndíjas helyekről és a felvételekről.