Doktori Iskola

MOME Doktori Iskola
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
MOME UP épület, IV. emelet

Doktori Iskola vezető
Harmati Hedvig DLA habil. egyetemi tanár, Ferenczy Noémi-díjas textilművész

Doktori koordinátor
Gáspár Júlia
doktori@mome.hu
+36 30 340 78 49
skype: doctoralschoolmome1

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem multidiszciplináris doktori iskolája három design és művészeti ágban (építőművészet DLA, iparművészet DLA, multimédia művészet DLA, practice-led doctoral degrees) és egy tudományágban (művészet-tudomány PhD, theory-based doctoral degree) folytatja tevékenységét, a négy ág koherenciájára és interdiszciplináris együttműködésére alapozva.

A négy képzési ág tagolódása az egyetem mesterképzési szakstruktúrájára épül, és kiteljesíti a háromfokozatú képzés ama tendenciáját, amely a specifikus szaktudások széles spektrumú rendszere felől (BA képzés) a mesterszakok összefoglaló jellegén át, a doktori képzés integratív struktúrájához vezet. Ez az oktatási filozófia fejeződik ki a doktori iskola által kiírt tematikus fókuszok inter- és transzdiszciplináris karakterében is, valamint abban, hogy az eltérő alkotói/kutatói szakterületeket képviselő témavezetők jellemzően többen, társ-konzulensi viszonyban segítik az egyes doktoranduszok, és a doktoranduszcsoportok munkáját.

A MOME Doktori Iskola kész arra is, hogy a benne folyó kutatásokat, illetve az általa megjelenített szakmai területeket más, hazai és nemzetközi akadémiai intézményekkel, továbbá piaci szereplőkkel, társadalmi szervezetekkel együttműködésben helyezze az alap- és az alkalmazott kutatás, fejlesztés és innováció kontextusaiba.

A félév menetrendje

 

doktoranda/doktorandusz és kutatási téma

témavezető

MŰVÉSZETTUDOMÁNY PHD program

Tímár Borbála: Digitális jóllét és design

Bényei Judit

Barna Máté: Reziliens szolgáltatástervezés a felsőoktatásban

Bényei Judit - Püspök Balázs

Kocsis Eszter Angéla: Animatronika – bábművészet és technológia

Ruttkay Zsófia

Jóföldi Laura: Ipar, művészet, kultúra Magyarországon a hatvanas-hetvenes években

Horányi Attila

Horváth Dániel: DIMU - Kulturális örökség közvetítése digitális technológiákkal

Ruttkay Zsófia

Kőhalmi Anett: Digitális múzeumpedagógiai alkalmazások strukturális elemzése

Ruttkay Zsófia

IPARMŰVÉSZET DLA program

Illés Szonja Zsófia: Érzékszervi Mapping: Nézőpont-eltolódás az emberközpontúságon túli design felé

Barcza Dániel

Tomcsányi Dóra: Future Traditions. Nemzeti identitás és mintavilág

Harmati Hedvig

Szalkai Dániel: MOME Social Design - Hátránykompenzáció Magyarországon

Barcza Dániel

Vass Csenge Virág: A láthatatlan művészete - A sötét anyag megjelenése a képzőművészetben

Harmati Hedvig

Lévai Zsófia: "Soft Interface" a közösségi kötődés új rítusainak létrehozása a társadalmi széttagoltság esetén

Harmati Hedvig

Weisz Szilvia: Urban eco-islands - Városi fenntarthatóság ökodesign eszközökkel

Barcza Dániel

MULTIMÉDIA-MŰVÉSZET DLA program

Szalai Dániel: Poszthumanizmus és animal studies mint művészeti stratégia

Kudász Gábor Arion

Szabó Bálint: Egy fiktív lokális hangkultúra design-ja

Erhardt Miklós - Veres Bálint

Szombat Éva: "Légy mint az ibolya szerény" - Generációkon átívelő erkölcsi útmutatások a szexualitáshoz fűződő viszonyunkban

Máté Gábor

Geibl Kata: A kultúra értékteremtési válsága a kapitalizmus tükrében

Máté Gábor

Balázs Júlia: Immerzivitás és fizikalitás hibridizációjának lehetőségei a látványtervezésben

Tasnádi József

Vékony Dorottya: Jelöletlen határok

Kudász Gábor Arion

Vatány Szabolcs: Figyelemfenntartás és hozzáférhetőség a digitális szöveghasználatban

Vargha Balázs

Mákó Mária Anna: A hallgatás aktusa

Tasnádi József

 

I. évfolyam

10:00 - 11:20 Kutatási módszerek alkotói és kritikai gyakorlatokhoz, Szentpéteri Márton és Harmati Hedvig | di51, helyszín: UP 4. emeleti coworking

11:30 - 12:50 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz I., Tillmann József - vendég: Seregi Tamás PhD | di52, helyszín: UP 4. emeleti coworking

13:40 - 15:00 Design- és művészetfilozófia, Veres Bálint - vendég: Krémer Sándor | di58, helyszín: UP 4. emeleti coworking

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

II. évfolyam

10:00 - 11:20 Tudományos szövegírás, Gyenge Zsolt | di55, helyszín: MASTER épület M012/b terem

11:30 - 12:50 - Designmanagament - Design + Management = Designmanagement?, Dr. Horváth Judit muzeológus, kurátor, az Iparművészeti Múzeum kortárs Design Főosztályának vezetője, az A38 Kiállítóhely művészeti vezetője | di61, helyszín: MASTER épület M012/b terem

13:40 - 15:00 Designkultúra-tudomány, Szentpéteri Márton | di57, helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

I. évfolyam

10:00 - 11:20 Kutatási módszerek alkotói és kritikai gyakorlatokhoz, Szentpéteri Márton és Harmati Hedvig | di51, helyszín: UP 4. emeleti coworking

11:30 - 12:50 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz I., Tillmann József | di52, helyszín: UP 4. emeleti coworking

13:40 - 15:00 Design- és művészetfilozófia, Veres Bálint | di58, helyszín: UP 4. emeleti coworking

15:15 - 16:30 Lecture - Jessica Hemmings (online) | kivetítve: UP 4. emeleti coworking

“Minor” Literatures & “Minor” Textiles: thoughts from the margin
Jessica Hemmings is a writer and academic with research interests in contemporary textiles and postcolonial literature.
In this lecture she will introduce the background to her research interests, followed by discussion of forthcoming writing that takes inspiration from Jill Stoner’s Toward a Minor Architecture (2012).
This recent writing considers three examples of textiles that expand Stoner’s concept of undervalued and overlooked substrata.

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworkig

 

II. évfolyam

10:00 - 11:20 Tudományos szövegírás, Gyenge Zsolt | di55, helyszín: MASTER épület M012/b terem

11:30 - 12:50 Designmanagement, Designmanagement + Múzeumi megújulás, Dr. Horváth Judit | di61, helyszín: MASTER épület M012/b terem

13:40 - 15:00 Designkultúra-tudomány, Szentpéteri Márton | di57, helyszín: MASTER épület M012/b terem

15:15 - 16:30 Lecture - Jessica Hemmings (online) | kivetítve: UP 4. emeleti coworking

“Minor” Literatures & “Minor” Textiles: thoughts from the margin
Jessica Hemmings is a writer and academic with research interests in contemporary textiles and postcolonial literature.
In this lecture she will introduce the background to her research interests, followed by discussion of forthcoming writing that takes inspiration from Jill Stoner’s Toward a Minor Architecture (2012).
This recent writing considers three examples of textiles that expand Stoner’s concept of undervalued and overlooked substrata.

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworkig

 

III-IV. évfolyam

15:15 - 16:30 Lecture - Jessica Hemmings (online) | kivetítve: UP 4. emeleti coworking

“Minor” Literatures & “Minor” Textiles: thoughts from the margin
Jessica Hemmings is a writer and academic with research interests in contemporary textiles and postcolonial literature.
In this lecture she will introduce the background to her research interests, followed by discussion of forthcoming writing that takes inspiration from Jill Stoner’s Toward a Minor Architecture (2012).
This recent writing considers three examples of textiles that expand Stoner’s concept of undervalued and overlooked substrata.

I. évfolyam

10:00 - 11:20 Kutatási módszerek alkotói és kritikai gyakorlatokhoz, Szentpéteri Márton és Harmati Hedvig | di51, helyszín: UP 4. emeleti coworking

11:30 - 12:50 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz I., Tillmann József, vendég: Kulcsár Géza - Az elmélet gyakorlata, a hálózatok hálózata | di52, helyszín: UP 4. emeleti coworking

Kulcsár Géza, kutató. 2019-ben szerzett számítástudományi doktori fokozatot a Darmstadti Műszaki Egyetemen, Németországban. Érdeklődése azonban nem csak a technológia elméletére terjed ki, hanem magába foglalja többek között a képzőművészetet, az irodalmat és a zenét is. 2020-ban életre hívta az Urbanum városkutatási alapítványt, ahol az általa metaurbanizmusnak keresztelt szemlélet jegyében foglalkoznak átfogó városelméleti és tervezési kérdésekkel, diszciplínákon túli mélységben.

13:40 - 15:00 Design- és művészetfilozófia, Veres Bálint | di58, helyszín: UP 4. emeleti coworking

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar | di64, A csop: helyszín: UP 4. emeleti coworkig (hibrid); B csop: helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

II. évfolyam

10:00 - 11:20 Tudományos szövegírás, Gyenge Zsolt | di55, helyszín: MASTER épület M012/b terem

11:30 - 12:50 Designmanagement, Designmanagement és fenntarthatóság I. - Út a Szimpla Presszótól az  Agrikultiig, vendégelőadó: Bertényi Gábor  Dr. Horváth Judit | di61, helyszín: MASTER épület M012/b terem

13:40 - 15:00 Designkultúra-tudomány, Szentpéteri Márton | di57, helyszín: MASTER épület M012/b terem

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar | di64, A csop: helyszín: UP 4. emeleti coworkig (hibrid); B csop: helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworkig

 

III-IV. évfolyam

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar | di64, A csop: helyszín: UP 4. emeleti coworkig (hibrid); B csop: helyszín: MASTER épület M012/b terem

I. évfolyam

10:00 - 11:20 Kutatási módszerek alkotói és kritikai gyakorlatokhoz, Szentpéteri Márton és Harmati Hedvig | di51, helyszín: UP 4. emeleti coworking

11:30 - 12:50 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz I., Tillmann József - vendég: Kaszás Tamás | di52, helyszín: UP 4. emeleti coworking

13:40 - 15:00 Design- és művészetfilozófia, Veres Bálint | di58, helyszín: UP 4. emeleti coworking

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

II. évfolyam

10:00 - 11:20 Tudományos szövegírás, Gyenge Zsolt | di55, helyszín: MASTER épület M012/b terem

11:30 - 12:50 Designmanagement, Designmanagement és fenntarthatóság II., Dr. Horváth Judit | di61, helyszín: MASTER épület M012/b terem

13:40 - 15:00 Designkultúra-tudomány, Szentpéteri Márton | di57, helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworkig

 

I. évfolyam

10:00 - 11:20 Kutatási módszerek alkotói és kritikai gyakorlatokhoz, Szentpéteri Márton és Harmati Hedvig | di51, helyszín: UP 4. emeleti coworking

11:30 - 12:50 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz I., Tillmann József - vendég: Kőhalmi Péter filozófus | di52, helyszín: UP 4. emeleti coworking

13:40 - 15:00 Design- és művészetfilozófia, Veres Bálint | di58, helyszín: UP 4. emeleti coworking

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar | di64, A csop - Traub Viktoria előadó, Gorka-Focht Máté moderátor, helyszín: UP 4. emeleti coworkig (hibrid); B csop - Jakabfi-Kovács Boglárka és Juhász Janka előadók, Horn Márton és Zeman Zoltán moderátorok, helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

II. évfolyam

10:00 - 11:20 Tudományos szövegírás, Gyenge Zsolt | di55, helyszín: MASTER épület M012/b terem

11:30 - 12:50 Designmanagement, Dr. Horváth Judit | di61, helyszín: MASTER épület M012/b terem

13:40 - 15:00 Designkultúra-tudomány, Szentpéteri Márton | di57, helyszín: MASTER épület M012/b terem

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar | di64, A csop - Traub Viktoria előadó, Gorka-Focht Máté moderátor, helyszín: UP 4. emeleti coworkig (hibrid); B csop - Jakabfi-Kovács Boglárka és Juhász Janka előadók, Horn Márton és Zeman Zoltán moderátorok, helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworkig

 

III-IV. évfolyam

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar | di64, A csop - Traub Viktoria előadó, Gorka-Focht Máté moderátor, helyszín: UP 4. emeleti coworkig (hibrid); B csop - Jakabfi-Kovács Boglárka és Juhász Janka előadók, Horn Márton és Zeman Zoltán moderátorok, helyszín: MASTER épület M012/b terem

A Doktori Iskola nyilvános prezentációs napja, moderátor: Dr. Horváth Judit muzeológus, kurátor, az Iparművészeti Múzeum kortárs Design Főosztályának vezetője, az A38 Kiállítóhely művészeti vezetője

10:00 - 16:00-ig

helyszín: MOME Auditórium

MIRE JÓ?

9:30-10:20 -  Fogarasy Tamás, designer (témavezetői: German Kinga és Fülöp József) – Mire jó a stratégiai design és a designernek mi köze hozzá?

10:20-11:10 - Simon Andrea, kurátor (témavezetője: German Kinga) - Mire jó a művészet és a design együttműködése? 

11:10-12:00 - Zeman Zoltán, grafikusművész (témavezetője: Balla Dóra)

12:00-12:50 -  Istvánkó Bea, kurátor  (témavezetői: Tillmann József és Balla Dóra) 

12:50-14:00 ebédszünet

14:00 – 14:50 - Dobos Bence, építőművész (témavezetői: Göde András és Veres Bálint)

14:50-15:40 - Bodnár Tekla, felsőoktatás-kutató (témavezetője: Antalóczy Tímea) - Az alumni szolgáltatások szerepe a művészeti felsőoktatásban 

 

I. évfolyam

10:00 - 11:20 Kutatási módszerek alkotói és kritikai gyakorlatokhoz, Szentpéteri Márton és Harmati Hedvig | di51, helyszín: UP 4. emeleti coworking

11:30 - 12:50 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz I., Tillmann József - vendég: Pfisztner Gábor művészettörténész, fotótörténész | di52, helyszín: UP 4. emeleti coworking

13:40 - 15:00 Design- és művészetfilozófia, Veres Bálint | di58, helyszín: UP 4. emeleti coworking

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar - KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL! | di64 1. csop - Horn Márton és Zeman Zoltán moderátorok, Schmied Andrea: A kiváltság építészete, témavezetője Erhardt Miklós, helyszín: UP 4. emeleti coworkig ; 2 csop - Gorka-Focht Máté moderátor, Hosszu Erzsébet: Home away from home - az interkulturális közösségi tér mint a sokszínű és fenntartható társadalom alapvető színtere, témavezetői: Marián Balázs és Kapitány Ágnes, helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

II. évfolyam

10:00 - 11:20 Tudományos szövegírás, Gyenge Zsolt | di55, helyszín: MASTER épület M012/b terem

11:30 - 12:50 AZ ÓRA ELMARAD!! - Designmanagement, Dr. Horváth Judit

13:40 - 15:00 Designkultúra-tudomány, Szentpéteri Márton | di57, helyszín: MASTER épület M012/b terem

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar - KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL! | di64 1. csop - Horn Márton és Zeman Zoltán moderátorok, Schmied Andrea: A kiváltság építészete, témavezetője Erhardt Miklós, helyszín: UP 4. emeleti coworkig ; 2 csop - Gorka-Focht Máté moderátor, Hosszu Erzsébet: Home away from home - az interkulturális közösségi tér mint a sokszínű és fenntartható társadalom alapvető színtere, témavezetői: Marián Balázs és Kapitány Ágnes, helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworkig

 

III-IV. évfolyam

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar - KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL! | di64 1. csop - Horn Márton és Zeman Zoltán moderátorok, Schmied Andrea: A kiváltság építészete, témavezetője Erhardt Miklós, helyszín: UP 4. emeleti coworkig ; 2 csop - Gorka-Focht Máté moderátor, Hosszu Erzsébet: Home away from home - az interkulturális közösségi tér mint a sokszínű és fenntartható társadalom alapvető színtere, témavezetői: Marián Balázs és Kapitány Ágnes, helyszín: MASTER épület M012/b terem

I. évfolyam

10:00 - 11:20 Kutatási módszerek alkotói és kritikai gyakorlatokhoz, Szentpéteri Márton és Harmati Hedvig | di51, helyszín: UP 4. emeleti coworking

11:30 - 12:50 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz I., Tillmann József - vendég: Forgács Péter médiaművész | di52, helyszín: UP 4. emeleti coworking

13:40 - 15:00 Design- és művészetfilozófia, Veres Bálint | di58, helyszín: UP 4. emeleti coworking

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

II. évfolyam

10:00 - 11:20 Tudományos szövegírás, Gyenge Zsolt | di55, helyszín: MASTER épület M012/b terem

11:30 - 12:50 Designmanagement, A38 rebranding, vendégelőadó: Berta Zsuzsanna, Dr. Horváth Judit | di61, helyszín: MASTER épület M012/b terem

13:40 - 15:00 Designkultúra-tudomány, Szentpéteri Márton | di57, helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworkig

I. évfolyam

10:00 - 11:20 Kutatási módszerek alkotói és kritikai gyakorlatokhoz, Szentpéteri Márton és Harmati Hedvig | di51, helyszín: UP 4. emeleti coworking

11:30 - 12:50 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz I., Tillmann József - vendég: Nemes Z. Márió költő, kritikus, esztéta | di52, helyszín: UP 4. emeleti coworking | Előadása címe: Spekulatív gótika

13:40 - 15:00 Design- és művészetfilozófia, Veres Bálint | di58, helyszín: UP 4. emeleti coworking

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar - KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL! | di64,

1. csop - Gorka-Focht Máté moderátor, Maróy Krisztina: A divat és médiumai- Hogyan juttassuk el a divatcikkeket a viselőikhez?, témavezetője Veres Bálint, helyszín: UP 4. emeleti coworkig;

2. csop - Horn Márton és Zeman Zoltán moderátorok, Baska Barbara: A képzőművészet és a film parafrázis rendszere, témavezetője Fülöp József, helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

II. évfolyam

10:00 - 11:20 Tudományos szövegírás, Gyenge Zsolt | di55, helyszín: MASTER épület M012/b terem

11:30 - 12:50 Designmanagement, A szervezetek újragondolása, Dr. Horváth Judit | di61, helyszín: MASTER épület M012/b terem

13:40 - 15:00 Designkultúra-tudomány, Szentpéteri Márton | di57, helyszín: MASTER épület M012/b terem

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar - KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL! | di64, 1. csop - Gorka-Focht Máté moderátor, Maróy Krisztina: A divat és médiumai- Hogyan juttassuk el a divatcikkeket a viselőikhez?, témavezetője Veres Bálint, helyszín: UP 4. emeleti coworkig; 2. csop - Horn Márton és Zeman Zoltán moderátorok, Baska Barbara: A képzőművészet és a film parafrázis rendszere, témavezetője Fülöp József, helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworkig

 

III-IV. évfolyam

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar - KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL! | di64, 1. csop - Gorka-Focht Máté moderátor, Maróy Krisztina: A divat és médiumai- Hogyan juttassuk el a divatcikkeket a viselőikhez?, témavezetője Veres Bálint, helyszín: UP 4. emeleti coworkig; 2. csop - Horn Márton és Zeman Zoltán moderátorok, Baska Barbara: A képzőművészet és a film parafrázis rendszere, témavezetője Fülöp József, helyszín: MASTER épület M012/b terem

I. évfolyam

10:00 - 11:20 Kutatási módszerek alkotói és kritikai gyakorlatokhoz, Szentpéteri Márton és Harmati Hedvig | di51, helyszín: UP 4. emeleti coworking

11:30 - 12:50 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz I., Tillmann József - vendég: Miklósvölgyi Zsolt szerkesztő, kritikus | di52, helyszín: UP 4. emeleti coworking

13:40 - 15:00 Design- és művészetfilozófia, Veres Bálint | di58, helyszín: UP 4. emeleti coworking

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

II. évfolyam

10:00 - 11:20 Tudományos szövegírás, Gyenge Zsolt | di55, helyszín: MASTER épület M012/b terem

11:30 - 12:50 - Designmanagement, A Magyar Design és Divatipari Ügynökség működése, Meghívott előadó: Keresztury Árpád, a Magyar Divat és Design Ügynökség Design Divíziójának vezetője, Dr. Horváth Judit | di61, helyszín: MASTER épület M012/b terem

13:40 - 15:00 Designkultúra-tudomány, Szentpéteri Márton | di57, helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

I. évfolyam

10:00 - 11:20 Kutatási módszerek alkotói és kritikai gyakorlatokhoz, Szentpéteri Márton és Harmati Hedvig | di51, helyszín: UP 4. emeleti coworking

11:30 - 12:50 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz I., Tillmann József - vendég: Kelényi Béla költő, tibetológus, restaurátor, muzeológus | di52, helyszín: UP 4. emeleti coworking

13:40 - 15:00 Design- és művészetfilozófia, Veres Bálint | di58, helyszín: UP 4. emeleti coworking

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar - KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL! | di64, 1. csop - Gorka-Focht Máté moderátor, Soós Andrea: Provizórikus építészet: ideiglenes terek Rajk László munkásságában, témavezetője Beck András,  helyszín: MASTER épület M012/b terem, 2. csop - Horn Márton és Zeman Zoltán moderátorok, Krasz Ádám: Hang és Idő - Léptékváltások és perspektívák dokumentálása az épített, természeti és digitális környezetben, hang és egyéb médiaművészeti eszközökkel, témavezetője Szalontai Ábel, helyszín: UP 4. emeleti coworkig.

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

II. évfolyam

10:00 - 11:20 Tudományos szövegírás, Gyenge Zsolt | di55, helyszín: MASTER épület M012/b terem

11:30 - 12:50 Designmanagement: Etika, transzparencia és designmenezsment, Dr. Horváth Judit | di61, helyszín: MASTER épület M012/b terem

13:40 - 15:00 Designkultúra-tudomány, Szentpéteri Márton | di57, helyszín: MASTER épület M012/b terem

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar - KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL! | di64, 1. csop - Gorka-Focht Máté moderátor, Soós Andrea: Provizórikus építészet: ideiglenes terek Rajk László munkásságában, témavezetője Beck András,  helyszín: MASTER épület M012/b terem, 2. csop - Horn Márton és Zeman Zoltán moderátorok, Krasz Ádám: Hang és Idő - Léptékváltások és perspektívák dokumentálása az épített, természeti és digitális környezetben, hang és egyéb médiaművészeti eszközökkel, témavezetője Szalontai Ábel, helyszín: UP 4. emeleti coworkig.

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworkig

 

III-IV. évfolyam

15:10 - 16:30 Nyilvános konzultáció - student-led-seminar - KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL! | di64, 1. csop - Gorka-Focht Máté moderátor, Soós Andrea: Provizórikus építészet: ideiglenes terek Rajk László munkásságában, témavezetője Beck András,  helyszín: MASTER épület M012/b terem, 2. csop - Horn Márton és Zeman Zoltán moderátorok, Krasz Ádám: Hang és Idő - Léptékváltások és perspektívák dokumentálása az épített, természeti és digitális környezetben, hang és egyéb médiaművészeti eszközökkel, témavezetője Szalontai Ábel, helyszín: UP 4. emeleti coworkig.

I. évfolyam

10:00 - 11:20 Kutatási módszerek alkotói és kritikai gyakorlatokhoz, Szentpéteri Márton és Harmati Hedvig | di51, helyszín: UP 4. emeleti coworking

11:30 - 12:50 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz I., Tillmann József | di52, helyszín: UP 4. emeleti coworking

13:40 - 15:00 Design- és művészetfilozófia, Veres Bálint | di58, helyszín: UP 4. emeleti coworking

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

II. évfolyam

10:00 - 11:20 Tudományos szövegírás, Gyenge Zsolt | di55, helyszín: MASTER épület M012/b terem

11:30 - 12:50 - Designmanagement: Designmanagement és multidiszciplinaritás, Dr. Horváth Judit muzeológus, kurátor, az Iparművészeti Múzeum kortárs Design Főosztályának vezetője, az A38 Kiállítóhely művészeti vezetője | di61, helyszín: MASTER épület M012/b terem

13:40 - 15:00 Designkultúra-tudomány, Szentpéteri Márton | di57, helyszín: MASTER épület M012/b terem

16:40 - 18:00 Design filmklub | di63, helyszín: UP 4. emeleti coworking

 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskolája és az MTA Szemiotikai Munkabizottsága közös konferenciát rendez DESIGNKULTÚRA – SZEMIOTIKA – OKTATÁS címmel, a 6. PhD Day keretében. A meghívott előadók plenáris előadásai mellett a konferencia sokrétű szakmai programot kínál: kerekasztal-beszélgetések és kutatószemináriumok mellett szekció előadásokat is szervezünk, amelyekre a legkülönfélébb szakterületekről érkező kutatók és doktoranduszok jelentkezését várjuk.

 

További információk az konferencia Facebook oldalán: Designkultúra, Szemiotika, Oktatás konferencia

 

A designkultúra világában, így természetesen a kortárs művészeti és designoktatásban is rendkívüli jelentőségre tett szert a szemiotika az utóbbi időkben, mind idehaza, mind pedig nemzetközi terepen. Kortárs kultúránk minden ízében tervezett. E jelekben és jelentésben gazdag világ valóban felelős megteremtéséért és érdemben kritikus megértéséért pedig csakis egy olyan designkultúra-tudomány szavatolhat, amelyik nem nélkülözi a szemiotika hathatós segítségét sem. A design szó már etimológiai értelmében is magában foglalja a jel-szerűséget. A formák és a termékek anyaga egyaránt gazdag jelentéstartalmak hordozója – mindez a szemiotika kutatási módszereinek alkalmazásával tudatosítható, illetve elemezhető. A történetileg megalapozott, ám ugyanakkor mindig jövő- és gyakorlatorientált designkultúra-tudomány azonban immár túllépett azon, hogy a designt csupán szingularitásokként értse, legyenek azok térbeliek, materiálisak, vizuálisak, avagy éppen sorozatgyártott tárgyak. A design manapság ugyanis magában foglal- ja a dolgok, emberek és cselekvések összetett hálózatainak és áramlásainak szinte kimeríthetetlenül sokrétű hangszerelését is – ahogy arra a szakterület nemzetközi kulcsfigurái felhívják figyelmünket. Mármost ebben a perspektívában a designkultúra-tudomány interdiszciplináris vállalkozása nem lehet meg a szemiotika tudományos és oktatási szemlélete, módszerei és eredményei nélkül.
A konferenciára olyan szekció előadásokat várunk, amelyek fókuszpontjában a designkultúra jelentései és azok tartalmi vonatkozásai állnak a lehető legtágabb értelemben. A konferenciára 20 perces előadásokkal, 3-4 előadásból álló önálló szekciókkal és Pecha Kucha típusú előadásokkal lehet jelentkezni.

A KONFERENCIA FŐBB TÉMAKÖREI, ILLETVE TERVEZETT SZEKCIÓI:
• a designkultúra szemiotikai megközelítései
• a designszemiotika oktatásának világa
• a tervezői munka szemiotikai megközelítése, elemzése
• termékek, tárgyak anyagának jelentései
• termékek, tárgyak funkcionális és formai elemeinek jelentései

A konferenciaszervezők nyitottak az egyéb kapcsolódó témákra, megközelítésekre is. A szervezőbizottság támogatja a témakör interdiszciplináris körbejárását, ezért bármelyik bölcsészet- és társadalomtudomány képviselőjétől, illetve a művészeti képzésekben résztvevőktől szívesen fogadnak jelentkezést.
A konferencia előadásait lektorált tanulmányok formájában megjelentetjük.

VÉDNÖKÖK:
Kapitány Ágnes DSc, MOME
Kapitány Gábor DSc, MOME

SZERVEZŐK:
Lajos Veronika PhD, ME
Újvári Edit PhD, SZTE
Szentpéteri Márton PhD, MOME
Szívós Mihály DSc, MTA

TITKÁR: Wunderlich Péter doktorjelölt, MOME

A KONFERENCIA IDŐPONTJA:
2021. december 8–9.
HELYE: Budapest, Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem

A konferencia Szervezőbizottságának címe: design.szemiotika@mome.hu

 

 

Hírek